Gemeente Dijk en Waard wil ruimte creëren voor ondernemers en bedrijven. Met regionale afspraken over werklocaties blijft de gemeente bovendien flexibel inspelen op de veranderingen in de markt.
 
 
 

De vraag naar vestigings- en uitbreidingsruimte bij bedrijven blijft volgens de gemeente toenemen. Op de bestaande bedrijventerreinen is de ruimte beperkt, maar de gemeente vindt het wel belangrijk dat bedrijven in Dijk en Waard kunnen blijven. Daarom wordt voor het gebied De Vaandel-Noord in Heerhugowaard een nieuwe gebiedsvisie ontwikkeld. In deze visie wordt rekening gehouden met een uitbreiding van het bedrijventerrein.

 

De toekomstige ruimte voor bedrijven in de gemeente is in 2020 vastgelegd in de lokale visie werklocaties. Deze is in samenspraak met de lokale ondernemersverenigingen opgesteld. Naast de lokale visie heeft de gemeente ook regionale afspraken gemaakt. De gemeenten in de regio Alkmaar, Provincie Noord-Holland en Ontwikkelingsbedrijf NHN hebben hiervoor een convenant ondertekend. Deze afspraken zijn door Gedeputeerde Staten in oktober bekrachtigd.

 

 
Publicatiedatum: 22-10-2022

Aanmelden voor nieuwsbrief