Om de toekomstbestendigheid van Museum BroekerVeiling te vergroten gaan museum en gemeente aan de slag met een nieuwe toekomstvisie. De plannen voor een nieuwe visie zijn eind vorig jaar al door gemeente en museum met elkaar besproken en worden nu versneld opgepakt. Aan de hand van scenario’s wordt verkend hoe het museum kan groeien in museale inhoud, aantal bezoekers en haar waarde voor de omgeving. Het vinden van de juiste balans tussen die elementen moet passen in een groter geheel. Zo wordt de komende periode ook de samenhang van ontwikkelingen rond het kanaal tussen Heerhugowaard en Langedijk bekeken in een gebiedsvisie Grenzeloos Dijk&Waard. Dat reikt ook tot aan het Museum BroekerVeiling en Oosterdelgebied.

Concreet gaat de toekomstvisie voor het museum inzicht geven in de inhoudelijke stap van het museum: (het wat), maar geeft het ook inzicht in het hoe: een concreet plan van aanpak (programmatisch, organisatie, communicatie en exploitatie). Ook de verduurzaming van het museum komt daarbij aan bod.

De gemeenteraad van Langedijk tijdens de begrotingsvergadering budget gereserveerd voor een dergelijke visie. Het is de bedoeling dat het nieuwe toekomstbeeld aan het einde van dit jaar klaar is. De raad krijgt dit dan begin 2021 ter besluitvorming voorgelegd.

Publicatiedatum: 03-07-2020

Aanmelden voor nieuwsbrief