Op 6 augustus verstuurde de AOL een brief aan burgemeester en wethouders waarin vragen werden gesteld over het actuele gemeentelijke vestigingsbeleid op bedrijventerrein Zuiderdel. Volgens de AOL neemt detailhandel op het bedrijventerrein nog steeds toe. In de brief aan het college refereert de AOL aan negen bedrijven die in de ogen van de ondernemersvereniging niet passend zijn binnen de gemeentelijke regelgeving. In beantwoording op het schrijven van de AOL laat de gemeente weten dat drie van de genoemde bedrijven passen binnen het bestemmingsplan. Voor drie andere vestigingen is afgeweken van het bestemmingsplan en vergunning verleend. De gemeente laat weten dat voor de resterende drie bedrijven een handhavingskwestie loopt. De gemeente wil niet zeggen om welke bedrijven dit gaat.

In 2006 stelde de gemeenteraad van Langedijk de facetregeling vast omdat was geconstateerd dat er op bedrijventerreinen in de gemeente ongewenste detailhandel plaatsvond. Ook de gemeente vond dat dit concurrerend was ten opzichte van detailhandel op reguliere locaties in de gemeente. Met het toen vastgestelde beleid wilden de bestuurders van de gemeente ook de levendigheid op de geëigende locaties ondersteunen. In het destijds geformuleerde beleid was er op bedrijventerrein wel plaats voor grootschalige winkels zoals meubeltoonzalen, bouwmarkten, keukencentra en tuincentra. De AOL kon zich destijds vinden in deze visie.

In het antwoord op de brief van de AOL laat de gemeente weten dat de facetregeling uit 2006 niet meer bestaat, maar dat de beleidsuitgangspunten zijn overgenomen in ander beleid, zoals bestemmingsplannen. Wel worden volgens de gemeente voor sommige categorieën van detailhandel uitzonderingen gemaakt, zoals de verkoop van tweede handsartikelen en beroepen aan huis. Ook wordt detailhandel als ondergeschikt bestandsdeel van een bedrijf toegestaan. De AOL maakt zich zorgen over deze formulering. Detailhandel hoort niet op een bedrijventerrein, maar in het dorpse gebied. Dat verhoogt de aantrekkelijkheid en levendigheid van het winkelgebied. Bovendien zijn vierkante meter prijzen op een bedrijventerrein veelal goedkoper dan in een winkelstraat. Daardoor ontstaat oneerlijke concurrentie, zo vindt de AOL.

 In het antwoord verwijst de gemeente ook naar de ontwikkeling van de nieuwe economische visie. De AOL is daarbij als lid van de klankbordgroep betrokken. Juist in de septembervergadering van de klankbordgroep heeft de AOL ingebracht dat detailhandel ondergeschikt lijkt in de contouren die nu zichtbaar worden voor het ontwikkelen van de nieuwe visie. De brief van de gemeente kun je hier lezen.

 

Publicatiedatum: 22-10-2018

Aanmelden voor nieuwsbrief