De Fusieraad van Heerhugowaard en Langedijk praat op woensdag 30 oktober over de naam van de nieuwe gemeente. In de bijeenkomst staat de wijze waarop de nieuwe naam tot stand komt centraal. De colleges van burgemeester en wethouders willen dat de inwoners van beide gemeenten betrokken worden bij de keuze van de naam. De colleges leggen de Fusieraad twee varianten voor.

In de eerste variant wordt de naam Dijk en Waard aan de inwoners voorgelegd met de vraag of zij daarmee kunnen instemmen. De naam Dijk en Waard is naar voren gekomen tijdens een peiling door het Noord-Hollands Dagblad (NHD) en wordt beschouwd als publieksfavoriet.

Bij de tweede variant worden aan de inwoners zes namen voorgelegd: Dijk en Waard, Heerhugowaard, Langedijk, Langedijk & Heerhugowaard, Scharwouderland en ten slotte Waard en Langedijk. Bij deze namen hebben beide colleges zich laten leiden door historische verbondenheid en herkenbaarheid. Daartoe is ook advies ingewonnen bij de adviescommissie aardrijkskundige namen van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundige Genootschap (KNAG).

De Fusieraad brengt op 30 oktober advies uit welke variant de voorkeur heeft van deze raad. De vergadering van de Fusieraad start om 20.00 uur in het gemeentehuis van Langedijk aan de Bosgroet 2 in Zuid-Scharwoude. Aansluitend vindt in beide gemeenteraden afzonderlijk besluitvorming plaats. Ook deze vergaderingen zijn in het gemeentehuis van Langedijk en starten naar verwachting om 21.00 uur.

Het is de eerste keer dat de Fusieraad bijeenkomt. De fusieraad bestaat uit de 52 leden van de gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard. De Fusieraad heeft geen besluitvormende bevoegdheid, maar is adviserend naar beide gemeenteraden.

Publicatiedatum: 26-10-2019

Aanmelden voor nieuwsbrief