De ambtelijke fusie tussen Langedijk en Heerhugowaard is haalbaar en verhoging van de kwaliteit van beide organisaties is mogelijk, maar extra investeren in beide ambtelijke apparaten is nodig. Dat is de conclusie van het haalbaarheidsonderzoek, uitgevoerd door het adviesbureau Berenschot. Woensdag 11 juli werd het rapport gepresenteerd tijdens een openbare politiek-bestuurlijke avond.

Het adviesbureau kreeg eind 2017 de opdracht om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een ambtelijke fusie tussen beide gemeenten. Uit de resultaten blijkt dat de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard al veel samen optrekken. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen en werken, duurzaamheid, inrichting van het sociaal domein, de Omgevingswet, dienstverlening dichtbij en de ambities voor innovatie. Uit vergelijkingen met gemeenten van gelijke grootte blijkt dat zowel Heerhugowaard als Langedijk “krap in het jasje zitten”. De ambtelijke organisatie is klein en de werkdruk is hoog. Als alle ambtenaren samen zouden werken in een nieuwe organisatie wordt dit probleem niet automatisch opgelost. Volgens Berenschot moeten beide gemeenten investeren in hun organisatie om deze te versterken.

Het rapport concludeert dat ambtelijke fusie op zich haalbaar is. Wel is door huidige, intensieve samenwerking al veel winst behaald, waardoor een ambtelijke fusie minder meerwaarde oplevert dan verwacht. Daardoor worden de doelstellingen niet automatisch behaald.

De gemeenteraad bezint zich tijdens het zomerreces op deze uitkomsten. Op 18 september nemen de gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard gelijktijdig een besluit nemen over de vervolgstappen.

Publicatiedatum: 17-07-2018

Aanmelden voor nieuwsbrief