Burgemeester en wethouders van Langedijk stellen de gemeenteraad voor 300 duizend euro extra beschikbaar te stellen voor het gemeentelijke Corona Steunfonds. Het steunfonds is in juni van dit jaar opgericht door Heerhugowaard en Langedijk samen. Het is bedoeld om steun te bieden aan verenigingen, stichtingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers die door de coronacrisis in problemen raken. Zowel voor de korte termijn bij acute liquiditeitsproblemen als voor lange termijn. Het fonds is aanvullend op regelingen van hogere overheden.

In eerste instantie werd door de gemeente Langedijk 400 duizend euro in het fonds gestort. Onder meer Museum BroekerVeiling en Dorpshuis de Geist ontvingen een bijdrage. Inclusief de nog lopende aanvragen, is er op dit moment 370.570 euro besteed of gereserveerd. Gelet op de bestedingen in de afgelopen vier maanden en het feit dat de huidige situatie rond corona forse sociaaleconomische gevolgen zal hebben, is uitbreiding van het Corona Steunfonds noodzakelijk, zo vindt het college.

Het fonds is voor ondernemers en organisaties in Heerhugowaard en Langedijk nog steeds open voor compensatievergoeding bij huur van de gemeente, een exploitatiebijdrage bij liquiditeitsproblemen of een stimuleringsbijdrage voor samenwerkingsverbanden. Op de website van de gemeenten is nadere informatie te vinden via Coronavirus/Financiële hulp.

Publicatiedatum: 16-11-2020

Aanmelden voor nieuwsbrief