Sinds begin dit jaar verstrekt de provincie Noord-Holland subsidie aan projecten die kunnen bijdragen aan verhoging van het kwaliteitsniveau van de detailhandel. De provincie wil zo leegstand van winkelpanden terugdringen, samenwerking versterken en het onderscheidend vermogen van winkelgebieden vergroten.

Eind juni was het subsidieplafond voor enkele onderdelen binnen de uitvoeringsregeling ‘Toekomstbestendige winkelgebieden’ al bijna bereikt. Provincie Noord-Holland heeft daarom extra budget beschikbaar gesteld voor de thema’s ‘Samenwerking in winkelgebieden’ (€ 150.000) en ‘Onderscheidend vermogen’ (€ 150.000). De subsidie kan worden aangevraagd door gemeenten, individuele ondernemers of een ondernemingscollectief en gaat uit van vijftig procent cofinanciering. De subsidieregeling staat open tot 31 december 2019. Meer informatie vindt je hier

Publicatiedatum: 19-11-2018

Aanmelden voor nieuwsbrief