Burgemeester en wethouders van Langedijk protesteren met klem tegen de Heerhugowaardse bouwplannen aan de Stationsweg. Een zienswijze die dit standpunt onderschrijft is bij de buurgemeente ingediend.

Heerhugowaard wil aan de Stationsweg een gebouw neerzetten met een hoogte van 15 tot 27 meter. Dit bouwplan loopt vooruit op het Masterplan Stationsgebied, waarin bouwhoogten tot 50 meter mogelijk zijn. De plannen voor het Stationsgebied hebben volgens het college een negatieve impact op het Landschapsreservaat Oosterdel, voor wat betreft de cultuurhistorische betekenis, de natuurwaarden en de beleving van het Oosterdelgebied.  Omdat  het college van Langedijk teleurgesteld is over de reactie van Heerhugowaard op een eerdere zienswijze, ziet het college zich nu genoodzaakt een formele zienswijze in te dienen.

In de zienswijze wordt tevens verwezen naar een onderzoek dat Langedijk in 2017 heeft laten uitvoeren naar de effecten van de hoogbouw in het Stationsgebied op het Oosterdelgebied. Hierin wordt een goed alternatief geboden voor de bouwplannen in het Stationsgebied. Het rapport van Landschapsarchitectenbureau Feddes Olthof en partners laat zien dat eenzelfde bebouwingsprogramma mogelijk is zonder verslechtering van het landschappelijk perspectief. De focus ligt daarbij op hoogbouw aan de westzijde van Heerhugowaard.

Publicatiedatum: 09-08-2018

Aanmelden voor nieuwsbrief