Bedrijfskring Langedijk (BKL) en Algemene Ondernemersvereniging Langedijk (AOL) schorten met onmiddellijke ingang de samenwerking met de gemeente Langedijk op. De overkoepelende organisaties voor het bedrijfsleven in Langedijk voelen zich door burgemeester en wethouders niet serieus genomen. Directe aanleiding voor de ontstane situatie is dat college en bedrijfsleven lijnrecht tegenover elkaar staan als het gaat om het oplossen van het verkeersknelpunt N504/Voorburggracht in Noord-Scharwoude. Bovendien wordt door de ondernemersverenigingen onvoldoende transparantie en openheid ervaren vanuit de gemeente. Juist dit is een voorwaarde om succesvol samen te werken en samen te ontwikkelen, zo vinden de ondernemers.

De ondernemersverenigingen hebben zich jarenlang ingespannen te komen tot een ondertunneling van het betreffende verkeersknelpunt. Een dergelijke oplossing komt de veiligheid in de dorpen ten goede en zorgt tevens voor een goede doorstroming van de N504. Dat laatste is van groot economisch belang. Zonder een ondertunneling worden toekomstige economische ontwikkelingen geblokkeerd en wordt het werken aan een regionaal robuust netwerk te kort gedaan. De gemeente gaat nu akkoord met een voorstel van de provincie een zogenoemde Largas-rotonde te realiseren. Deze voorziening beperkt de doorstroming van het (vracht)verkeer op de provinciale weg en blokkeert het toekomstige ontwikkelingen in de gemeente. Bovendien wordt hiermee het herstel van het Langedijker lint tenietgedaan en ontstaat een onveilige situatie voor onder andere fietsers omdat een dergelijke kruising niet is beveiligd door stoplichten. Ook wordt de doorstroming van autoverkeer op de Voorburggracht beperkt. De gemeente legt alle door de verenigingen ingebrachte argumenten naast zich neer.

Het opschorten van de samenwerking heeft consequenties voor het ontwikkelen van een economische visie voor de komende tien jaar. Beide ondernemersverenigingen gaan zich niet committeren aan de visie die nu op papier staat. Ook trekken BKL en AOL zich terug uit het gemeentelijke verkeersberaad. Dit platform is ooit opgericht om meerdere partijen in een vroegtijdig stadium te informeren over ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer. In de ogen van de bedrijfsverenigingen is het ook in dit beraad aantoonbaar gebleken dat de gemeente niet tijdig en transparant informeert.

BKL en AOL vertegenwoordigen in Langedijk totaal zo’n 250 bedrijven. Samen zijn deze bedrijven goed voor ruim zesduizend arbeidsplaatsen. Het opschorten van de samenwerking en het gezamenlijk ontwikkelen van de economische visie wil niet zeggen dat BKL en AOL de rol als belangenbehartiger voor hun leden gaan verzaken. Vanuit andere invalshoeken blijven zij de gemeentelijke en politieke ontwikkelingen op de voet volgen. Waar nodig wordt actie ondernomen.

Publicatiedatum: 27-11-2018

Aanmelden voor nieuwsbrief