Op 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AOL organiseerde een paar dagen voordat de nieuwe Wet in werking trad een workshop voor de leden. Centrale vragen tijdens de workshop waren ‘wat betekent dit voor jou’, ‘ben je er al klaar voor’ en ‘wat moet je regelen’. Rienk de Weerd van Surelock gaf een uitgebreide presentatie gericht op de AVG, de privacywetgeving en cybercrime.

In een aantal stappen maakte De Weerd duidelijk waar een (kleine) ondernemer rekening mee moet houden. Bij het onderdeel cybercrime wees hij vooral op bewustwording en hoe bedrijven en medewerkers de risico’s kunnen beperken. Rienk de Weerd lardeerde zijn presentatie met diverse praktijkvoorbeelden.

Na afloop kregen alle aanwezigen een stappenplan dat is gebaseerd op de ondernemerspraktijk en de ervaringen van Surelock. AOL-leden die niet bij de workshop aanwezig waren kunnen dit stappenplan opvragen bij het secretariaat. Voor persoonlijke ondersteuning of een bedrijfsgericht plan van aanpak kun je contact opnemen met Rienk de Weerd van Surelock. Zijn nummer is 06-11433324 (op donderdagmiddag houdt Rienk de Weerd of één zijn collega’s telefonisch spreekuur). Meer informatie is te vinden op www.surelock.nl

Publicatiedatum: 31-05-2018

Aanmelden voor nieuwsbrief