De delegatie die namens het bestuur van de AOL normaal gesproken het zogenoemde verkeersberaad van de gemeente Langedijk bijwoont, is deze woensdag niet aanwezig. Tussen de gemeente en verenigde bedrijfsleven bestaat een groot verschil van mening over de voorgenomen verkeersaanpassing van de N504, ter hoogte van de Voorburggracht en Dorpsstraat. Om dezelfde reden schuift ook de Bedrijfskring Langedijk (BKL) niet aan bij het verkeersberaad.

Tussen de middag hebben vertegenwoordigers van de AOL en BKL nog een overleg gehad met de wethouders Nils Langedijk (Verkeer) en Jasper Nieuwenhuizen  (Economische Zaken). Dit overleg heeft de partijen niet nader tot elkaar gebracht. Behalve een verschil van inzicht over de wijze waarop de verkeerssituatie wordt aangepast, zijn beide ondernemersvereniging ook niet gecharmeerd over de wijze waarop de gemeente over dit onderwerp met betrokkenen heeft gecommuniceerd.

Welke consequenties de huidige situatie heeft voor verdere samenwerking tussen ondernemersverenigingen en gemeente is op dit moment nog niet bekend. Duidelijk is wel dat voor de ondernemersverenigingen de maat vol is.

Publicatiedatum: 31-10-2018

Aanmelden voor nieuwsbrief