Tijdens een algemene ledenvergadering is op vrijdagavond 11 november is door de aanwezige leden van de Algemene Ondernemersvereniging Langedijk unaniem besloten in te stemmen met de beoogde samensmelting van onze vereniging met de Bedrijfskringen Langedijk en Heerhugowaard. Als binnenkort ook de leden van de zusterverenigingen Bedrijfkring Langedijk en Bedrijfskring Heerhugowaard instemmen met de samenvoeging, ontstaat vanaf 1 januari de nieuwe vereniging Ondernemend Dijk en Waard.

Directe aanleiding voor deze samenvoeging is de fusie van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard tot de gemeente Dijk en Waard. De besturen van de drie huidige ondernemersvereniging zijn ervan overtuigd dat met de samenvoeging van de drie verenigingen een sterke partij ontstaat. Niet alleen om de belangen voor de leden beter te kunnen behartigen, maar ook als stevige gesprekspartner met de gemeenten en andere partijen. In de voorbereidingen naar een fusie van de drie verenigingen hebben het bestuur van de AOL er telkens voor gepleit dat het karakter, een vereniging die het contact met de leden een warm hart toedraagt, behouden moet blijven.

Publicatiedatum: 12-11-2022

Aanmelden voor nieuwsbrief