Op 30 november heeft de Algemene Ondernemersvereniging bij de gemeente een zienswijze ingediend tegen het voornemen om vergunning te verlenen voor de verbouw van een winkelpand tot een appartementencomplex. Het betreft het pand Dorpsstraat 585, Noord-Scharwoude (voorheen Fameus).

Hoewel de AOL absoluut geen voorstander van een verpauperend beeld in de Dorpsstraat door bijvoorbeeld leegstand, hebben wij grote moeite met het feit dat opnieuw een pand aan het winkelbestand wordt onttrokken. Dat komt de leefbaarheid in het betreffende gebied niet ten goede. De AOL betreurt het in hoge mate dat met name de benedenverdieping een woonbestemming krijgt.

Bovendien maakt de AOL zich zorgen over de parkeerbelasting op die plek. Het is in die omgeving nu al druk. Die neemt in onze ogen alleen maar toe door het realiseren van woonruimten. Bovendien hebben wij begrepen dat in de toekomst in de Anbouw onderdelen van De Overbrugging worden gehuisvest. Ook dat brengt een parkeerbelasting met zich mee. In de gemeentelijke Notitie Parkeernormen, die afgelopen zomer is gepresenteerd, worden vrij strikte parkeernormen gehanteerd. De AOL vraagt zich oprecht af of dit bouwplan past bij deze opgestelde parkeernormen.

De afgelopen jaren heeft de AOL veel tijd en energie gestoken in door de gemeente ontwikkelde visies, zoals bijvoorbeeld ‘Lang leve het lint’. Het gemeentebestuur heeft daarin ambities benoemd in relatie tot detailhandel. Wij plaatsen onze vraagtekens in hoeverre deze ambities stroken met het plan voor appartementen zoals dat nu voor ligt. De rapporten zijn mooi, maar wat zijn ze waard.

Publicatiedatum: 10-12-2016

Aanmelden voor nieuwsbrief