Burgemeester en wethouders van Langedijk denken dat een ambtelijke fusie met Heerhugowaard de meeste kans van slagen heeft. Daarom wordt aan de raad voorgesteld dit pad te gaan bewandelen. Op 12 december behandelt de gemeenteraad het voorstel van het college.

In april van dit jaar heeft de gemeenteraad gekozen voor een ambtelijke fusie. Voor deze keuze zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de (bestuurlijke) toekomst van Langedijk. De raad heeft het college opdracht gegeven om in gesprek te gaan met mogelijke fusiepartners: gemeente Alkmaar, gemeente Heerhugowaard, samenwerkende BUCH-gemeenten en gemeente Schagen. Gemeente Schagen en de samenwerkende BUCH-gemeenten hebben bij het eerste oriënterend gesprek aangegeven een ambtelijke fusie uit te sluiten. Met de colleges van Alkmaar en Heerhugowaard zijn verdere gesprekken gevoerd. Op basis van deze gesprekken en de resultaten van de onderzoeken, is voldoende informatie beschikbaar om een volgende stap te zetten. “Een stap die kansrijk is en waar de belangen van de inwoners van Langedijk tot hun recht komen”, zo stelt het college.

Burgemeester en wethouders vinden het belangrijk dat vooraf een goed beeld bestaat over elkaars verwachtingen bij een ambtelijke fusie.  Zo verwacht het college een betere dienstverlening aan de inwoners. Ook is belangrijk dat de voorzieningen, de sociale cohesie en het dorpse karakter van Langedijk behouden blijft. Een fusie op basis van gelijkwaardigheid en gelijkmatigheid biedt gemeente Langedijk het beste perspectief. Beide fusiepartners worden eigenaar van de nieuwe organisatie.

Publicatiedatum: 17-11-2017

Aanmelden voor nieuwsbrief