De afgelopen jaren hebben wij onze leden meerdere keren bijgepraat over de beoogde samensmelting van onze vereniging met de Bedrijfskringen Langedijk en Heerhugowaard. Directe aanleiding voor deze samenvoeging is de fusie van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard tot de gemeente Dijk en Waard.

De besturen van de drie huidige ondernemersvereniging zijn ervan overtuigd dat met de samenvoeging van de drie verenigingen een sterkere partij ontstaat. Niet alleen om de belangen voor de leden beter te kunnen behartigen, maar ook als stevige gesprekspartner met de gemeenten en andere partijen. In de voorbereidingen naar een fusie van de drie verenigingen hebben wij er telkens voor gepleit dat het karakter van de AOL, een vereniging die het contact met de leden een warm hart toedraagt, behouden moet blijven. Inmiddels zijn er gerust op dat deze cultuur ook in de nieuw te vormen vereniging Ondernemend Dijk en Waard goed geborgd is.

Vanaf 1 januari 2023 is het zover. De huidige bedrijfsverenigingen houden op te bestaan en gaan verder onder Ondernemend Dijk en Waard. Voordat dit kan plaatsvinden moet de beoogde fusie in een Algemene Ledenvergadering (ALV) worden geformaliseerd.

Deze ALV wordt gehouden op woensdag 2 november 2022, aanvang 20.00 uur. Wij komen samen in het kantoor van Kramer en Co Verzekeringen, Keizelbos 1, Broek op Langedijk.

Voor de stemming is het nodig dat twee-derde van onze leden aanwezig is.  Mocht dat niet het geval zijn, dan moeten wij statutair binnen vier weken een nieuwe algemene ledenvergadering uitschrijven. Om aan deze statutaire eis te voldoen hebben wij ook daarvoor reeds een datum in de agenda gereserveerd: vrijdag 11 november 2022.

 

Publicatiedatum: 16-10-2022

Aanmelden voor nieuwsbrief