Datum: maandag 10 april

  • Opening (door voorzitter Rick Muileboom)
  • Ingekomen stukken en vaststelling agenda
  • Verslag algemene ledenvergadering d.d. 9 mei 2016 *
  • Jaarverslag 2016 (door secretaris Harry Katstra)
  • Financieel verslag 2016* en bevindingen kascommissie
  • Benoeming kascommissie
  • Bestuursverkiezing (Rick Muileboom, Wouter van Assendelft en Ron Verburg zijn statutair aftredend. Zij stellen zich herkiesbaar. Tegenkandidaten         kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden bij de voorzitter.
  • Onze plannen voor 2017
  • Wat verder ter tafel komt

 

En als toetje! Een inspirerend verhaal door Alex Sijm, directeur van Circus Sijm. Zijn thema: Enthousiast ondernemen’

* De stukken liggen voor iedereen ter inzage op vergaderlocatie, maar kunnen ook per mail worden opgevraagd. Info@ondernemerslangedijk.nl

Locatie:

Museum Broeker Veiling, Museumweg, Broek op Langedijk

Aanmelden voor nieuwsbrief