Op 25 oktober heeft de gemeenteraad het document ‘Perspectief op bestuurlijke toekomst Langedijk’ besproken. Het document bevat informatie over de visie op de toekomst van de gemeente maar ook waar problemen en kansen liggen. Het gaat daarbij om verzamelde informatie van raad, college, ambtenaren, inwoners en jeugd. Tevens is in het document aandacht besteed aan de samenwerkingsvorm die op basis van de verzamelde informatie het best zou passen bij de toekomst van de gemeente.

Vorig jaar ging men er nog van uit dat er meerdere samenwerkingsvormen (zelfstandig blijven, ambtelijke of bestuurlijke fusie) zouden aansluiten. Het laatste onderzoek laat echter zien dat een bestuurlijke fusie de beste oplossing biedt voor de toekomst.

De ruime meerderheid van de gemeenteraad gaf tijdens de vergadering van 25 oktober jl. aan dat zij er nog niet van overtuigd zijn dat het zelfstandig blijven van de gemeente niet tot de mogelijkheden behoort. Het college heeft daarom van de raad opdracht gekregen een cijfermatig onderzoek te doen naar diverse beleidsterreinen om de voor- en nadelen van zelfstandig blijven, ambtelijke en bestuurlijke fusie nog inzichtelijker te maken. Het college gaat met deze opdracht aan de slag.

Een vertegenwoordiging van de AOL is afgelopen zomer aangeschoven bij een raadpleging van diverse doelgroepen uit de Langedijker samenleving. De uitkomst van deze raadpleging is verwerkt in het document ‘Perspectief op bestuurlijke toekomst Langedijk’.

Publicatiedatum: 09-11-2016

Aanmelden voor nieuwsbrief